Maja Gawrońska

maja_gawronska_small.png

Maja Gawrońska, IR Manager, ALTO

Maja jest menedżerem odpowiedzialnym w ALTO za zagadnienia związane z relacjami inwestorskimi spółek publicznych. Posiada ponad dziesięcioletnie doświadczenie w zakresie obsługi spółek publicznych pod kątem szeroko pojętego IR Compliance, które zdobywała pracując w Urzędzie Komisji Nadzoru Finansowego, a następnie kierując zespołem w jednym z podmiotów specjalizujących się w doradztwie dla spółek publicznych w zakresie IR Compliance. Kierowała również zespołem IR jednej ze spółek z sektora finansowego.

Maja uzyskała tytuł magistra na Wydziale Zarządzania na Uniwersytecie Warszawskim (specjalność Rachunkowość i Finanse) oraz tytuł magistra na Wydziale Prawa i Administracji na Uczelni Łazarskiego (kierunek Prawo).

Ostatnia aktualizacja 14/03/2019
Podziel Się