Tomasz Fiałek

tomasz_fialek_small.jpg

Tomasz Fiałek, Counsel, Adwokat, ALTO

Tomasz jest adwokatem posiadającym wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami obsługi prawnej. Specjalizuje się w prawie handlowym i gospodarczym ze szczególnym uwzględnieniem problematyki transformacji i połączeń spółek prawa handlowego a także reorganizacji grup spółek. Odpowiadał za implementację szeregu złożonych procesów podziału, połączenia, transakcji aportowych. Nadzorował przeprowadzanie badań due diligence podmiotów z wielu branż w tym produkcyjnej, FMCG, deweloperskiej, infrastrukturalnej. Doradzał i asystował Klientom przy transakcjach nabywania udziałów i akcji, przedsiębiorstw oraz kluczowych aktywów; przy zawieraniu umów joint-venture, umów inwestycyjnych pomiędzy wspólnikami a także umów dotyczących inwestycji w podmioty typu start-up.

Doradzał Klientom przy wdrażaniu programów zapewniania zgodności w zakresie kluczowych obszarów ryzyk prawnych spółek.

Ostatnia aktualizacja 14/03/2019
Podziel Się