Łukasz Świątek

ls_small_0.jpg

Łukasz Świątek, Senior Associate, KMG.Legal

Łukasz Świątek ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego na kierunku Stosunki Międzynarodowe. W ramach europejskiego programu wymiany ukończył również semestr na Wydziale Prawa Uniwersytetu w Sztokholmie. Doświadczenie zdobywał w trakcie wieloletniej praktyki w renomowanych kancelariach prawnych. W kancelarii odpowiada za tworzenie i badanie struktur kapitałowych na potrzeby Klientów Kancelari.i Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi rynku kapitałowego, w szczególności instrumentów finansowych, w tym ofert publicznych, nabywania znacznych pakietów akcji, umów inwestycyjnych, wezwań i delistingów. W ramach prowadzonej praktyki zajmuje się również sporami pomiędzy spółkami publicznymi, ze szczególnym uwzględnieniem mediacji oraz postępowań ugodowych i jednocześnie prowadzi skomplikowane sprawy sądowe przede wszystkim z zakresu prawa cywilnego.  Projektuje regulacje wewnętrzne mitygujące ryzyko odpowiedzialności przedsiębiorców na gruncie ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, MIFID II czy MAR, jak i innych ustaw. Uczestniczy w zespole komentarza do nowej ustawy o odpowiedzialności podmiotów zbiorowych za czyny zabronione (zap. Wolters Kluwer).

Ostatnia aktualizacja 07/02/2019
Podziel Się