Artur Pietryka

artur_pietryka_small.jpg

Artur Pietryka, Adwokat, Wardyński i Wspólnicy

Artur Pietryka ma doświadczenie w prowadzeniu postępowań karnych, zwłaszcza z zakresu prawa karnego gospodarczego oraz w sprawach z udziałem podmiotów korporacyjnych. Zajmuje się również ochroną dóbr osobistych.
Z powodzeniem reprezentuje klientów w postępowaniach przed Europejskim Trybunałem Praw Człowieka w Strasburgu.
Aktywnie działa pro bono na rzecz m.in. Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka oraz Fundacji Panoptykon.
Wiceprzewodniczący Komisji Praw Człowieka przy Naczelnej Radzie Adwokackiej.

Ostatnia aktualizacja 22/01/2019
Podziel Się