Sebastian Rudnicki

sebastian_rudnicki_small.jpg

Sebastian Rudnicki, Partner, Radca Prawny, Kancelaria Rudnicki & Korolczuk Law Firm

Absolwent Wydziału Prawa i Administracji  Uniwersytetu Warszawskiego oraz Podyplomowych Studiów Prawa Rynku Kapitałowego UW. Uzyskał dyplom University of Cambridge – British Centre for English and European Legal Studies. Mec. Rudnicki w latach 2006-2015 współpracował z kancelarią Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy, ostatnio na stanowisku associate partner. Mec. Rudnicki świadczył usługi prawne na rzecz wiodących spółek działających na rynku polskim, w tym w szczególności takich jak PKN Orlen, PKP, PGE, PGNiG, EDF, ENEA czy Fortum. Mec. Rudnicki specjalizuje się w obsłudze prawnej transakcji fuzji, przejęć oraz podziałów spółek prawa handlowego (w tym spółek publicznych), procesów restrukturyzacyjnych oraz prywatyzacyjnych, a także ofert publicznych i prywatnych akcji, obligacji, warrantów subskrypcyjnych oraz innych rodzajów papierów wartościowych. Mec. Rudnicki przygotował kilkanaście prospektów emisyjnych oraz zapewnił obsługę prawną wielu ofert publicznych akcji (IPO, SPO). Mec. Rudnicki współpracował oraz współpracuje z większością domów maklerskich, w tym w szczególności DM PKO BP, DM Trigon, DM BZWBK, DM BOŚ czy DM mBanku. Mec. Rudnicki zajmuje się bieżącą obsługą podmiotów prawa gospodarczego, a także reprezentacją klientów w postępowaniach przed sądami oraz organami administracji. Jego zainteresowania zawodowe związane są z prawem spółek handlowych, prawem papierów wartościowych oraz prawem cywilnym. Mec. Rudnicki jest autorem kilku publikacji z zakresu prawa i postępowania cywilnego oraz prawa papierów wartościowych.

Ostatnia aktualizacja 09/01/2019
Podziel Się