Prof. dr hab. Paweł Wajda


wajda_pawel_small.jpg

Prof. dr hab. Paweł Wajda, Of Counsel, Baker McKenzie

Paweł Wajda jest profesorem prawa na Wydziale Prawa i Administracji na Uniwersytecie Warszawskim (profesor Uniwersytetu Warszawskiego). Paweł Wajda specjalizuje się w kwestiach regulacyjnych, prawie bankowym, prawie ubezpieczeniowym, prawie rynków kapitałowych, prawie administracyjnym, postępowaniach administracyjnych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Świadczył usługi prawne na rzecz dużych spółek w związku z tzw. kwestiami regulacyjnymi, przestrzeganiem przepisów prawa, a także reprezentował klientów w postępowaniach administracyjnych i postępowaniach przed sądami administracyjnymi. Doradzał również w wielu aspektach prawa konstytucyjnego i prawa unijnego (tzn. implementacji aktów unijnych). Uczestniczył w wielu transakcjach dotyczących spółek notowanych na giełdzie (obejmujących m.in. emisje papierów wartościowych, oferty przetargowe, wycofanie papierów wartościowych z obrotu giełdowego) oraz dotyczących instytucji finansowych (obejmujących transfer portfeli, zakup aktywów, fuzje i przejęcia instytucji finansowych). Paweł Wajda zdobył także doświadczenie w takich dziedzinach prawa publicznego jak: prawo energetyczne, prawo telekomunikacyjne, prawo dotyczące transportu kolejowego, prawo dotyczące transportu drogowego oraz prawo farmaceutyczne. Jest członkiem rady nadzorczej BondSpot S.A. oraz sędzią Sądu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie. Jest autorem ponad stu publikacji akademickich dotyczących głównie regulacji rynków finansowych.

Ostatnia aktualizacja 09/01/2019
Podziel Się