Paweł Mardas

pawel_mardas_0.jpg
   
Paweł Mardas, Counsel, Szef Praktyki Fuzji i Przejęć, Kochański i Partnerzy

Paweł jest prawnikiem z kilkunastoletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w prawie spółek oraz w transakcjach fuzji i przejęć.
Przez ostatnie dziewięć lat zdobywał i pogłębiał swoje doświadczenie w zakresie restrukturyzacji korporacyjnych obejmujących m.in. przekształcenia, połączenia i podziały spółek, wnoszenie aktywów do funduszy inwestycyjnych (FIZ/FIZAN), budowanie struktur transgranicznych z wykorzystaniem spółek i fundacji z zagranicznych jurysdykcji, przygotowywanie struktur transakcji nabycia/sprzedaży udziałów/akcji/aktywów, przygotowywanie i negocjowanie umów inwestycyjnych oraz umów wspólników.
Paweł prowadził także sprawy z zakresu gospodarczych sporów sądowych. Pracował także jako
in-house w jednym z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych, zajmując się zamkniętym funduszem inwestycyjnym sektora nieruchomości.

Ostatnia aktualizacja 09/01/2019
Podziel Się