Adam Kraszewski

adam_kraszewski_1.jpg

Adam Kraszewski, Radca Prawny, Managing Associate, Kancelaria GESSEL

Specjalizuje się w prawie pracy, prawie farmaceutycznym  oraz prawie własności intelektualnej.
Współpracuje z Klientami, oferując im kompleksowe rozwiązania, wymagające często odejścia od utartych schematów i łączenia doświadczeń z różnych dziedzin prawa.
Wiceprezes Polskiego Związku Pracodawców Konsultingu przy Konfederacji Lewiatan.
Posiada wieloletnie doświadczenie z zakresu prawa pracy (zarówno indywidualnego, jak i zbiorowego). Doradza przy wdrażaniu efektywnych mechanizmów zatrudniania (w tym managementu), konstruowania regulacji wewnętrznych, jak i rozwiązywania sporów. Wspiera prace zespołu M&A, przy zagadnieniach z zakresu prawa pracy, w tym w zakresie przejścia zakładu pracy i układów zbiorowych pracy. Jest autorem licznych publikacji z tej dziedziny.
Jego praktyka obejmuje również doradztwo w zakresie prawa autorskiego, prawa znaków towarowych, a także ochrony dóbr osobistych. Koordynuje prace zespołu ochrony danych osobowych.
Absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego (2007). Ukończył Podyplomowe Studium Prawa Pracy na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz Studium Farmakoekonomiki, HTA, Marketingu i Prawa Farmaceutycznego organizowane przez Szkołę Biznesu Politechniki Warszawskiej.
Wpisany na listę radców prawnych w 2011 roku.

Ostatnia aktualizacja 10/01/2019
Podziel Się