Anna Pompe

anna_pompe_small.jpg

Anna Pompe, Wspólnik, Adwokat, Wardyński i Wspólnicy

Anna Pompe jest odpowiedzialna za praktykę własności intelektualnej.

Zajmuje się zagadnieniami dotyczącymi różnych aspektów prawa własności przemysłowej, w szczególności znaków towarowych i wzorów przemysłowych, prawa autorskiego, prawa zwalczania nieuczciwej konkurencji i ochrony dóbr osobistych. Doradza startupom, jak zarządzać prawami własności intelektualnej.

Jest członkiem Polskiego Stowarzyszenia Prawa Konkurencji oraz International Trademark Association, a także arbitrem w Sądzie Arbitrażowym Rynku Audiowizualnego SARA.

Wielokrotnie rekomendowana w dziedzinie własności intelektualnej przez Chambers Global, Chambers Europe i World Trademark Review.

Jest współautorką licznych publikacji dotyczących ochrony własności intelektualnej.

Ostatnia aktualizacja 07/02/2019
Podziel Się