Leszek Koziorowski

koziorowski.jpg

Leszek Koziorowski, Wspólnik, Gessel Koziorowski
Wspólnik, radca prawny. Kieruje działem prawa rynków kapitałowych. Specjalizuje się w prawie papierów wartościowych i funduszy inwestycyjnych. Studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego ukończył w 1994 roku, a w 1998 został wpisany na listę radców prawnych. Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z rynkiem kapitałowym. W Kancelarii GESSEL od 1999 roku, od 2002 jako wspólnik. Wcześniej, w latach 1994-1999, pracował w Komisji Papierów Wartościowych – początkowo w Biurze Domów Maklerskich i Funduszy Powierniczych, następnie jako radca Przewodniczącego KPW. W tym czasie piastował także stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych. W latach 2004-2006 pełnił funkcję Sędziego Sądu Giełdowego. Od 2006 roku jest arbitrem Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan.

Ostatnia aktualizacja 16/07/2013
Podziel Się