Radosław Czarnecki

czarnecki.jpg

Radosław Czarnecki, Partner, Accreo Taxand
Jeden z założycieli Accreo Taxand. Specjalizuje się w fiskalnych aspektach fuzji i przejęć oraz warunkach efektywności podatkowej struktur międzynarodowych. Drogę zawodową rozpoczął w 1994 roku w firmie Arthur Andersen. W 2002 roku otrzymał nominację na stanowisko Partnera. Po połączeniu w 2002 r. zespołów Arthur Andersen i Ernst & Young, stanął na czele zespołu opracowującego podatkowe strategie transakcji. Kierował licznymi projektami w zakresie inwestycji zagranicznych w Polsce. Jego doświadczenia zawodowe obejmują m.in. opracowanie efektywnej podatkowo strategii nabycia/zbycia udziałów w sektorze telekomunikacyjnym (wielkość transakcji ok. 1 mld USD); reorganizacje instytucji finansowych; udział w przygotowaniu studium wykonalności oraz efektywnych podatkowo struktur dla projektów sekurytyzacyjnych, zaprojektowanie i wdrożenie wielu międzynarodowych struktur holdingowych.

Ostatnia aktualizacja 16/07/2013
Podziel Się