Paweł Mardas

pawel_mardas.jpg

Paweł Mardas, Adwokat, Counsel, Praktyka Prawa Korporacyjnego, Kochański Zięba i Partnerzy

Paweł jest prawnikiem z kilkunastoletnim doświadczeniem. Specjalizuje się w prawie spółek oraz w transakcjach fuzji i przejęć.

Przez ostatnie dziewięć lat zdobywał i pogłębiał swoje doświadczenie w zakresie restrukturyzacji korporacyjnych obejmujących m.in. przekształcenia, połączenia i podziały spółek, wnoszenie aktywów do funduszy inwestycyjnych (FIZ/FIZAN), budowanie struktur transgranicznych z wykorzystaniem spółek i fundacji z zagranicznych jurysdykcji, przygotowywanie struktur transakcji nabycia/sprzedaży udziałów/akcji/aktywów, przygotowywanie i negocjowanie umów inwestycyjnych oraz umów wspólników.

Paweł prowadził także sprawy z zakresu gospodarczych sporów sądowych. Pracował także jako in-house w jednym z największych towarzystw funduszy inwestycyjnych, zajmując się zamkniętym funduszem inwestycyjnym sektora nieruchomości.

Języki: polski, angielski.

Członkostwo: Izba Adwokacka w Warszawie.

Edukacja: Uniwersytet Warszawski (Magister Prawa, 2003).

Ostatnia aktualizacja 06/02/2018
Podziel Się