Dorota Mackiewicz

dorota_mackiewicz.jpg

Dorota Mackiewicz, Wicedyrektor Biura Prawnego, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych

Od 1995 r. związana z rynkiem kapitałowym. W Komisji Papierów Wartościowych i Giełd - Dyrektor Biura Prawnego. W latach 2006 – 2010 była Doradcą Przewodniczącego oraz Dyrektorem Zarządzającym Pionem Prawno – Legislacyjnym w Komisji Nadzoru Finansowego.

W KDPW S.A. w Biurze Prawnym odpowiedzialna za pracę Zespołu Obsługi Prawnej Działalności Operacyjnej realizującego zadania w zakresie obsługi prawej operacji na papierach wartościowych przeprowadzanych w systemie depozytowym. Prowadzi również projekt autoryzacji KDPW S.A. jako centralnego depozytu papierów wartościowych zgodnie z rozporządzeniem CSDR.

Ostatnia aktualizacja 30/01/2018
Podziel Się