Rafał Wawrzyniak

r.wawrzyniak_small.jpg

Rafał Wawrzyniak, Dyrektor IT, Dział Eksploatacji Systemów Informatycznych, Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A.

Odpowiedzialny za infrastrukturę IT w Grupie Kapitałowej KDPW S.A.

Od prawie dwudziestu lat zaangażowany w budowę rozwiązań informatycznych dla sektora finansowego w Polsce, wcześniej związany z tworzeniem oprogramowania dla sektora energetycznego. Posiada szerokie doświadczenie w zakresie projektowania oraz tworzenia oprogramowania, ze szczególnym uwzględnieniem kwestii zarządzania jego architekturą. Absolwent Politechniki Łódzkiej na kierunkach informatyka oraz elektronika i telekomunikacja.

Obecnie jako Kierownik Projektu badawczo-rozwojowego prowadzonego w ramach Grupy Kapitałowej KDPW S.A. bierze aktywny udział w poszukiwaniu potencjału technologii blockchain w obszarze rynku kapitałowego.

Ostatnia aktualizacja 29/01/2018
Podziel Się