Maciej Antosik

michal_antosiak_small_0.jpg

Maciej Antosik, Wiceprezes Zarządu, Dyrektor Finansowy, Fundacja Auschwitz-Birkenau

Maciej est współtwórcą Kapitału Wieczystego i polityki inwestycyjnej Fundacji Auschwitz-Birkenau
Dołączył do zespołu w 2010 roku krótko po powstaniu Fundacji aby zbudować finansowe i administracyjne podstawy przyszłego endowmentu, który docelowo ma osiągnąć 120 milionów euro. W tym czasie nawiązał współpracę z globalnymi instytucjami finansowymi, opracował i wdrożył zasady bezpieczeństwa dla handlu, rozliczeń i wyceny papierów wartościowych, oraz standardy raportowania działań donatorom.
W 2012 roku, z kancelarią Weil, Gotshal&Manges, założył w USA organizację pożytku publicznego Friends of Auschwitz-Birkenau Foundation zbierającą środki na Kapitał Wieczysty wśród amerykańskich darczyńców. Był jej pierwszym CEO i pełnił tę funkcję do 2016 roku.
W 2016 roku został powołany do zarządu Fundacji Auschwitz-Birkenau jako wiceprezes i dyrektor finansowy odpowiedzialny za kondycję finansową organizacji i zarządzanie jej aktywami. Od tego czasu zarządza inwestycjami na portfelu obligacji Kapitału Wieczystego i nadzoruje finansowanie konserwacji Miejsca Pamięci Auschwitz-Birkenau.
Maciej jest absolwentem Uniwersytetu Warszawskiego. Ukończył filozofię ze specjalizacją w etyce i filozofii języka, oraz filologię angielską ze specjalizacją w lingwistyce stosowanej. Kontynuuje edukację zawodową m.in. na London Business School i Uniwersytecie Oxfordzkim w obszarach strategicznego zarządzania finansami, inwestowania opartego na wartościach oraz zrównoważonych finansów.

Ostatnia aktualizacja 06/12/2017
Podziel Się