dr Robert Sroka

robert_sroka_small.jpg

dr Robert Sroka, Menedżer EY

Menedżer w EY, gdzie realizuje projekty związane z zagadnieniami etyki biznesu, antykorupcji, CSR oraz compliance.
Od 2016 roku członek Zespołu do spraw Zrównoważonego Rozwoju i Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, organu pomocniczego Ministra Rozwoju i Finansów, w ramach którego przewodniczy Grupie roboczej ds. etyki i standardów odpowiedzialnego prowadzenia biznesu. W latach 2010 – 2013 był członkiem Zespołu ds. Społecznej Odpowiedzialności Przedsiębiorstw, organu opiniodawczo-doradczego Prezesa Rady Ministrów, w ramach którego stał na czele Grupy roboczej ds. Odpowiedzialnych Inwestycji.
Wykładowca etyki biznesu, CSR i odpowiedzialnego inwestowania na studiach MBA oraz podyplomowych. Nagrodzony „Piórem Odpowiedzialności” przez Forum Odpowiedzialnego Biznesu za najlepszy artykuł ekspercki na temat etyki biznesu w Polsce w 2014 roku. Stały współpracownik Katedry Przedsiębiorczości i Etyki w Biznesie Akademii Leona Koźmińskiego oraz Autor książki "Etyka i prawa człowieka w biznesie. W poszukiwaniu metody".

Ostatnia aktualizacja 10/11/2017
Podziel Się