Prof. Celina Nowak

nowak_small.jpg

Prof. Celina Nowak, Dyrektor Instytutu Nauk Prawnych PAN

Dr hab. Celina Nowak, prof. INP PAN i ALK jest profesorem nadzwyczajnym i dyrektorem Instytutu Nauk Prawnych PAN. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz studiów podyplomowych na Université de Paris I - Panthéon - Sorbonne. Stypendystka rządu francuskiego i włoskiego, a także kilkakrotnie Towarzystwa im. Maxa Plancka (Niemcy). Laureatka I nagrody za rozprawę doktorską czasopisma „Państwo i Prawo” (2008 r.), oraz nagrody głównej w konkursie Prezydenta RP „Polskie wyzwania: państwo - tożsamość - rozwój” na najlepszą pracę doktorską za rozprawę doktorską pt. „Korupcja w polskim prawie karnym na tle uregulowań międzynarodowych”. Specjalizuje się m.in. w problematyce korupcji, compliance oraz minimalizacji ryzyka odpowiedzialności związanej z prowadzoną działalnością gospodarczą. Obejmuje to również postępowania przed organami państwa zarzucającymi nieprawidłowości, będące podstawą każdego rodzaju odpowiedzialności, zwłaszcza karnej osób prowadzących sprawy majątkowe przedsiębiorcy. Występuje jako prelegent na konferencjach krajowych i międzynarodowych, współpracowała jako ekspert z agencjami rządowymi zajmującymi się zwalczaniem przestępczości. Prof. C. Nowak jest wspierana przez silny zespół doświadczonych prawników.

Ostatnia aktualizacja 05/01/2017
Podziel Się