Emil Łobodziński

medium_cv2_0.jpg

Emil Łobodziński, doradca inwestycyjny DM PKO BP

Absolwent Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu na kierunku Stosunki Międzynarodowe. Posiada licencję doradcy inwestycyjnego nr 247 oraz tytuł Chartered Financial Analyst. Prowadzi szkolenia na kursach przygotowujących do egzaminu na doradców inwestycyjnych oraz dla kandydatów na członków rad nadzorczych Skarbu Państwa. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Związku Maklerów i Doradców.

Doświadczenie w zakresie analiz i zarządzania portfelem funduszy zamkniętych zdobywał między innymi w Investors TFI, Eques TFI oraz DI Investors (obecnie Vestor DM). Aktualnie pracuje jako doradca inwestycyjny w DM PKO BP

Ostatnia aktualizacja 13/12/2016
Podziel Się