Prof. Przemysław Drapała

przemyslaw_drapala.jpg

Prof. dr hab. Przemysław Drapała, Radca prawny, Partner w kancelarii JARA DRAPAŁA & PARTNERS
 
Ma piętnastoletnie doświadczenie w zastępstwie procesowym i doradztwie prawnym dla wiodących firm budowlanych oraz inwestorów prywatnych w związku z realizacją złożonych inwestycji infrastrukturalnych. Występował jako pełnomocnik stron lub arbiter w kilkudziesięciu złożonych sporach sądowych i arbitrażowych, dotyczących inwestycji budowlanych (w tym ICC, KIG, Lewiatan, DIS, UNCITRAL).

Doktor habilitowany prawa cywilnego, profesor nadzwyczajny w Katedrze Prawa Cywilnego Akademii Leona Koźmińskiego w Warszawie, autor ponad 70 publikacji z zakresu prawa cywilnego, w tym licznych publikacji dotyczących umów o roboty budowlane. Współautor tomów 5 i 6 Systemu Prawa Prywatnego (w szczególności autor fragmentu dot. kary umownej), współautor - wraz z Sędziami Izby Cywilnej Sądu Najwyższego - komentarza do Kodeksu Cywilnego pod red. Jacka Gudowskiego.

Członek Zespołu Problemowego przy Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego ds. umów o świadczenie usług w nowym Kodeksie Cywilnym (w tym umów o roboty budowlane), członek Zarządu Sądu Polubownego przy Polsko-Niemieckiej Izbie Przemysłowo-Handlowej, przewodniczący Grupy Eksperckiej ds. Legislacji Polskiego Związku Pracodawców Budownictwa (PZPB). 

Ostatnia aktualizacja 02/11/2016
Podziel Się