Michał Błeszyński

mb.jpg

Michał Błeszyński, Manager, EY Academy of Business w Warszawie

Absolwent wydziału Informatyki i Zarządzania Politechniki Wrocławskiej. Jest biegłym rewidentem, posiada kwalifikacje CIA (Certifed Internal Auditor) i jest członkiem ACCA (Association of Chartered Certified Accountants).

Przez pięć lat pracował w dziale audytu Ernst & Young i zajmował się badaniem sprawozdań finansowych głównie spółek produkcyjnych, a także grup kapitałowych działających na rynku nieruchomości. Brał również udział w szkoleniu nowych pracowników działu audytu w zakresie wykonywania zadań audytu zewnętrznego. 

Prowadzi szkolenia cyklu warsztaty MSSF, Finanse dla nie-finansistów, szkolenia z rachunkowości zarządczej, szkolenia przygotowujące do egzaminów CIA, szkolenia z wybranych przedmiotów ACCA oraz szkolenia w ramach obligatoryjnego doskonalenia zawodowego dla biegłych rewidentów.

Od 2008 roku pracuje jako trener w EY Academy of Business, gdzie specjalizuje się w tematyce Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej, rachunkowości zarządczej oraz w audycie wewnętrznym.

Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się