Agnieszka Bryl

agnieszka_bryl.jpg

dr Agnieszka Bryl, CIA, Dyrektor, EY Business Advisory

Dyrektor grupy Performance Improvement Risk w Business Advisory specjalizującej się w doradztwie z ładu korporacyjnego, zakresu ryzyka, audytu wewnętrznego, w tym prowadzeniu audytów wewnętrznych na zlecenie klientów. Agnieszka posiada ponad 14 lat doświadczenia w obszarze doradztwa biznesowego w EY Business Advisory poparte certyfikatami Certified Internal Auditor (CIA)  oraz Accreditation in Internal Audit Quality Assessment/Validation.

Agnieszka nadzorowała liczne projekty doradcze w zakresie analizy i optymalizacji procesów, struktury organizacyjnej, analizy i wyceny ryzyka działalności biznesowe oraz modelowania procesów i procedu

Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się