Karol Raźniewski

karol_razniewski.jpg

dr Karol Raźniewski, PMP, Executive Director, EY

Dyrektor w  zespole People Advisory Services EY. Zajmuje się między innymi kwestiami regulacji wynagrodzeniowych oraz doradztwem dla przedsiębiorstw delegujących pracowników za granicę i przyjmujących pracowników zagranicznych. Realizuje projekty optymalizacyjne w  zakresie kosztów kapitału ludzkiego. Licencjonowany doradca podatkowy. Doktor nauk ekonomicznych w dziedzinie zarządzania Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada certyfikat Project Management Professional (PMP). Autor wielu wystąpień i publikacji w mediach branżowych i ogólnopolskich.

Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się