dr Robert Sroka

robert_sroka.jpg

dr Robert Sroka, Menedżer w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, EY

dr Robert Sroka jest Menedżerem w Dziale Zarządzania Ryzykiem Nadużyć, odpowiedzialnym  realizację projektów związanych z raportowaniem danych niefinansowych, wdrażaniem systemów etycznych, oraz zapewnieniem zgodności z międzynarodowymi standardami społecznymi. Prowadził weryfikacje danych niefinansowych spółek giełdowych na zlecenie międzynarodowych agencji ratingowych. 

Autor ponad 70 artykułów i publikacji książkowych, w tym: na zlecenie Ministerstwa Gospodarki „Raportowanie danych pozafinansowych. Podręcznik dla przedsiębiorstw”, „Wytyczne dla inwestorów w zakresie odpowiedzialnego inwestowania”. Robert wykłada etykę biznesu oraz CSR w Akademii Leona Koźmińskiego.

Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się