Anna Celejewska-Rajchert

annacelejewska-rajchert_final_resize.jpg

Anna Celejewska-Rajchert, Radca Prawny, Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy - Adwokaci i Radcowie Prawni

Członek Okręgowej Izby Radców Prawnych w Warszawie.

W swojej praktyce zawodowej zajmuje się  polskim i unijnym prawem gospodarczym, ze szczególnym uwzględnieniem regulacji sektorowych. Specjalizuje się w polskim oraz unijnym prawie konkurencji. Reprezentuje klientów w postępowaniach przed Prezesem Urzędu Konkurencji i Konsumentów, Komisją Europejską oraz w postępowaniach sądowych dotyczących odwołań od rozstrzygnięć organu antymonopolowego. Posiada szerokie doświadczenie w sprawach praktyk ograniczających konkurencję oraz w sprawach koncentracji, jak również w bieżącym doradztwie prawnym na rzecz przedsiębiorców dotyczącym prawa ochrony konkurencji. Prowadzi spory dotyczące czynów nieuczciwej konkurencji.   

W Kancelarii prowadzi również praktykę w obszarze prawa zamówień publicznych i prawa własności intelektualnej. 

Autorka publikacji naukowych m.in.: współautorka komentarza do Ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów pod red. T. Skocznego.

 
Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się