Dariusz Witkowski

dariusz_witkowski_0.jpg

Dariusz Witkowski, Dyrektor ds. Regulacji, Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych

Pełni funkcję Dyrektora w Stowarzyszeniu Emitentów Giełdowych. Uprzednio pełnił funkcje Wiceprezesa Stowarzyszenia oraz Prezesa Zarządu w Zakładach Tytoniowych w Lublinie S.A. oraz w Karen S.A. notowanej na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. W latach 2009-2010 był zatrudniony w Konfederacji Pracodawców Polskich. Wcześniej przez trzy lata pracował w UniCredit CAIB Poland. W latach 2005-2006 zajmował stanowisko Członka Zarządu PKN Orlen, odpowiedzialnego za nadzór nad grupą kapitałową koncernu. W latach 2004-2005 pracował jako Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Skarbu Państwa, odpowiadając za procesy prywatyzacji, w szczególności w ramach ofert publicznych. W latach 2000-2004 był członkiem Komitetu Indeksów Giełdowych przy Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. 

Od 1995 do 2004 r. pełnił funkcję Dyrektora Departamentu Spółek Publicznych i Finansów w Komisji Papierów Wartościowych i Giełd - odpowiadał za procesy dopuszczania papierów wartościowych do publicznego obrotu oraz nadzorował spółki notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Absolwent Szkoły Głównej Handlowej oraz Krajowej Szkoły Administracji Publicznej w Warszawie. Wykładowca na wielu konferencjach dotyczących rynku kapitałowego, nadzoru i publicznego obrotu papierami wartościowymi.

Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się