Identyfikacja informacji poufnej

Przed 3 lipca 2016 r. emitenci mieli dwie podstawy prawne do identyfikacji informacji podlegających raportowaniu: szczegółowy katalog zdarzeń w rozporządzeniu w sprawie informacji bieżących i okresowych oraz definicję informacji poufnej zawartą w ustawie o obrocie. Po wejściu w życie MAR pierwsza z nich, zgodnie z zapowiedziami przedstawicieli UKNF, zostanie zredukowana do ograniczonego katalogu zdarzeń korporacyjnych i przestaje w zakresie dotyczącym jakichkolwiek zdarzeń gospodarczych, w związku z czym raportowanie oparte jest głównie o bardzo ogólną i pojemną definicję informacji poufnej zawartej w MAR. Wprawdzie jest ona bardzo zbliżona do definicji zawartej wcześniej w ustawie, ale dotychczas jednoczesne obowiązywanie bardzo szerokiego i szczegółowego katalogu zdarzeń wymagających raportowania powodowało, iż przeciętna spółka raportująca wyłącznie w oparciu o ten wykaz mogła latami tak procedować bez ryzyka naruszenia przepisów prawa. Po wejściu w życie regulacji MAR sytuacja uległa zatem diametralnej zmianie.

Ostatnia aktualizacja 28/06/2016
Podziel Się