Mirosław Włodarczyk

miroslaw_wlodarczyk.jpgprof. nadzw. dr hab. Mirosław Włodarczyk

Kierownik Katedry Prawa Ubezpieczeń Społecznych i Polityki Społecznej oraz kierownik Zakładu Prawa Rynku Pracy w Katedrze Prawa Pracy Uniwersytetu Łódzkiego. Specjalista w dziedzinie indywidualnego i zbiorowego prawa pracy oraz prawa rynku pracy. Autor ponad 70 publikacji naukowych dotyczących źródeł prawa pracy, podmiotów i treści stosunku pracy, zatrudniania młodocianych oraz regulacji prawnych rynku pracy. Współautor wydawnictw takich jak : „Kodeks pracy. Komentarz”( pod red. K.W.Barana, LEX a Wolters Kluwer business, Rok publikacji: 2016) oraz „System prawa pracy” - tom 1, 5, 7 (Wolters Kluwer 2010-2015).

Ostatnia aktualizacja 18/04/2016
Podziel Się