Anna Karaszewska

anna_karaszewska_thumb250.jpg

Anna Karaszewska, Prezes Zarządu INGEUS Sp. z o.o.

Ma ponad 20 lat doświadczenia w pracy w przedsiębiorstwach i organizacjach pożytku publicznego, w tym na wysokich stanowiskach kierowniczych w międzynarodowych spółkach branży energetycznej i firmach konsultingowych. Pracę w Ingeus rozpoczęła w 2010 roku i jako prezes zarządu odegrała istotną rolę w budowaniu partnerstwa publiczno-prywatnego w sektorze usług związanych z zatrudnieniem w Polsce. Dzięki jej staraniom w 2014 roku wprowadzono nowe przepisy umożliwiające prywatnym dostawcom usług wspieranie osób długo pozostających bez pracy w znalezieniu zatrudnienia.

Jest członkinią Rady Rynku Pracy – organu doradczego przy MRPiPS. Jest również przewodniczącą rady nadzorczej branżowej organizacji pracodawców reprezentującej wiodące firmy konsultingowe. W latach 2011-2013 była prezesem zarządu Stowarzyszenia Kongres Kobiet. W 2005 roku została odznaczona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Aleksandra Kwaśniewskiego Srebrnym Krzyżem Zasługi za rozwój przedsiębiorczości w Polsce.

Ostatnia aktualizacja 09/03/2016
Podziel Się