Elżbieta Rosiak

elzbieta_rosiak_thumb250.jpg

Elżbieta Rosiak, Dyrektor Departamentu Relacji Pracowniczych, Bank Pekao S.A.

Dyrektor Zarządzający, od 2007 r. kieruje Biurem Relacji Pracowniczych w Banku Pekao S.A. Zarządzaniem zasobami ludzkimi zajmuje się od ponad 20 lat. W latach  90-tych wicedyrektor i dyrektor Departamentu Zatrudnienia w MIPS odpowiedzialna za opracowanie i wdrażanie statystyki i badań rynku pracy. Konsultant i szkoleniowiec w zakresie zarządzania zasobami ludzkimi z wieloletnim doświadczeniem w realizacji projektów z zakresu zmian organizacyjno-prawnych, restrukturyzacji zatrudnienia oraz wdrażania zmian w wewnątrzzakładowym prawie pracy. Członek Polskiego Towarzystwa Mentoringu.

Ostatnia aktualizacja 09/03/2016
Podziel Się