Agnieszka Gontarek

agnieszka_gontarek_0_thumb150.jpg

Agnieszka Gontarek, Dyrektor Działu Emitentów, Giełda Papierów Wartościowych w Warszawie


Odpowiedzialna m.in. za proces dopuszczania i wprowadzania instrumentów finansowych na wszystkie rynki kasowe GPW i nadzór sprawowany przez Giełdę nad spółkami w zakresie wypełniania przez nie obowiązków informacyjnych i innych obowiązków wynikających z regulacji giełdowych.


W latach 1998-2007 pracownik urzędu Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a następnie Komisji Nadzoru Finansowego: początkowo w Departamencie Nadzoru Rynku, od listopada 2004 r. w Departamencie Informacji i Analiz (Departament Nadzoru Obrotu KNF), na stanowisku zastępcy dyrektora. Absolwentka Wydziału Prawa i Administracji UW i podyplomowych studiów z zakresu rachunkowości. Słuchaczka International Institute for Securities Market Development w Waszyngtonie. Posiada wieloletnie doświadczenie jako wykładowca prawa papierów wartościowych i regulacji unijnych, przede wszystkim z zakresu obowiązków informacyjnych emitentów i ich akcjonariuszy oraz corporate governance.

Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się