Dariusz Kulgawczuk

dariusz_kulgawczuk1.jpg

  • radca prawny, LL.M.
  • w Kancelarii RKKW kieruje Departamentem Prawa Spółek oraz Współzarządza Departamentem Sporów Korporacyjnych
  • specjalizuje się w bieżącej obsłudze spółek, w tym  z branży ubezpieczeniowej, produkcyjnej oraz budowlanej, jak też spółek z udziałem Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
  • doradzał w złożonych sporach prawnych o charakterze korporacyjnym, nieruchomościowym, ubezpieczeniowym oraz związanych z własnością intelektualną i inwestycjami budowlanymi
  • doradzał przy transakcjach M&A oraz transakcjach związanych z obrotem nieruchomościami
  • autor publikacji z zakresu prawa handlowego i procesowego, współautor pozycji „Orzecznictwo Sądu Najwyższego w sprawach z zakresu prawa spółek handlowych” wyd.: 2006 – 2009, 2009 – 2010, oraz 2011- 2012
  • wykładowca na krajowych i międzynarodowych konferencjach i seminariach dotyczących prawa gospodarczego, w szczególności zaś poświęconych prawu spółek oraz rozwiązywaniu sporów prawnych
  • Arbiter Sądu Polubownego przy Okręgowej Izbie Radców Prawnych w Warszawie
  • biegle posługuje się językiem angielskim i niemieckim

Kontakt:

RKKW - KWAŚNICKI, WRÓBEL & Partnerzy
ul. Wilcza 46 II p., 00-679 Warszawa
Tel.: + 48 22 541 70 80
Email: dariusz.kulgawczuk@rkkw.pl
www.rkkw.pl

Ostatnia aktualizacja 16/01/2014
Podziel Się