Sebastian Rudnicki

sebastian_rudnicki_thumb250.jpgSebastian Rudnicki, radca prawny, senior associate Kancelarii Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy. Absolwent WPiA UW oraz Podyplomowych Studiów Prawa Rynku Kapitałowego UW. Uzyskał dyplom University of Cambridge - British Centre for English and European Legal Studies. Mec. Rudnicki specjalizuje się w obsłudze prawnej transakcji fuzji, przejęć oraz podziałów spółek prawa handlowego (w tym spółek publicznych), procesów restrukturyzacyjnych oraz prywatyzacyjnych, a także ofert publicznych i prywatnych akcji, obligacji, warrantów subskrypcyjnych oraz innych rodzajów papierów wartościowych. Zajmuje się bieżącą obsługą korporacyjną podmiotów prawa gospodarczego, a także reprezentacją klientów w postępowaniach przed sądami oraz organami administracji. Jego zainteresowania zawodowe związane są z prawem spółek handlowych, prawem papierów wartościowych oraz prawem cywilnym. Mec. Rudnicki jest autorem kilku publikacji z zakresu prawa i postępowania cywilnego. W ramach Kancelarii kieruje praktyką w zakresie rynku NewConnect oraz CATALYST.

Ostatnia aktualizacja 13/01/2014
Podziel Się