Krzysztof Marczuk

krzysztof_marczuk_pionowe_czarno_biale_tKrzysztof Marczuk radca prawny, Managing associate w Kancelarii GESSEL, KOZIOROWSKI. Specjalizuje się w publicznym obrocie instrumentami finansowymi na rynku kapitałowym. Doradza przy publicznych i prywatnych emisjach instrumentów finansowych, nabywaniu znacznych pakietów akcji spółek publicznych, obsłudze prawnej domów maklerskich i funduszy inwestycyjnych, wykonywaniu obowiązków informacyjnych przez spółki publiczne oraz obsłudze korporacyjnej spółek handlowych. Reprezentuje Klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach administracyjnych przed KNF. Doświadczenie zdobywał w Departamencie Prawnym oraz Departamencie Instrumentów Finansowych Komisji Papierów Wartościowych i Giełd, a następnie w Departamencie Emitentów Komisji Nadzoru Finansowego. Uczestniczył w pracach legislacyjnych z zakresu prawa rynku kapitałowego, w tym w pracach nad nowelizacją ustawy o ofercie publicznej.

Ostatnia aktualizacja 29/01/2015
Podziel Się