Leszek Koziorowski

koziorowski.jpgWspólnik, Radca Prawny, Gessel Koziorowski

Kieruje działem prawa rynków kapitałowych. Specjalizuje się w prawie papierów wartościowych i funduszy inwestycyjnych. W 1994 roku ukończył studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, a w 1998 roku został wpisany na listę radców prawnych. Od początku swojej kariery zawodowej związany jest z polskim rynkiem kapitałowym. Początkowo pracował w Komisji Papierów Wartościowych. Od 1999 roku pracuje, a od 2002 roku pozostaje wspólnikiem,w kancelarii GESSEL, KOZIOROWSKI sp.k., gdzie kieruje praktyką prawa rynku kapitałowego. W czasie pracy w Komisji Papierów Wartościowych piastował stanowisko Zastępcy Przewodniczącego Komisji Egzaminacyjnej dla Doradców Inwestycyjnych. Obecnie pozostaje również arbitrem Sądu Giełdowego oraz Sądu Arbitrażowego przy Polskiej Konfederacji Pracodawców Prywatnych Lewiatan. Był członkiem licznych Rad Nadzorczych, obecnie pełni funkcję sekretarza w Radzie Nadzorczej TAURON S.A. Od 1994 roku doradza m.in. przy publicznych i prywatnych emisjach akcji i obligacji, fuzjach i przejęciach spółek notowanych na giełdzie papierów wartościowych, tworzeniu i obsłudze domów maklerskich i funduszy inwestycyjnych, zajmuje się obsługą korporacyjną spółek publicznych, w tym także w zakresie obsługi organów i wykonywaniem obowiązków informacyjnych. Reprezentuje również klientów we wszelkiego rodzaju postępowaniach administracyjnych i sądowych związanych z funkcjonowaniem klientów na rynku kapitałowym. Leszek Koziorowski jest rekomendowany w zakresie prawa rynku kapitałowego w rankingach doradców prawnych dziennika „Rzeczpospolita” (2005, 2007-2011) oraz magazynu „FORBES” (2009-2011). Również „Chambers Europe. Europe’s Leading Lawyers for Business” wymienia go w gronie liderów prawa rynku kapitałowego. Wielokrotnie zabierał głos na tematy związane z rynkami kapitałowymi, zarówno w prasie branżowej, jak i w formie felietonów. Jego publikacje ukazywały się w „Przeglądzie Prawa Handlowego”, „Prawie Papierów Wartościowych”, „Radcy Prawnym”, „Rynku Kapitałowym”, „Rzeczpospolitej”, „Gazecie Giełdy Parkiet” i „Dzienniku”. Oprócz zawodowych zainteresowań papierami wartościowymi, prywatnie Leszek Koziorowski kolekcjonuje historyczne papiery wartościowe, a także pozostaje autorem publikacji im poświęconym, dla przykładu – wydał książkę pt. „Akcje notowane na warszawskiej giełdzie do 1939 roku”. Leszek Koziorowski pełni także funkcję prezesa zarządu Stowarzyszenia Kolekcjonerów Historycznych Papierów Wartościowych. 

Ostatnia aktualizacja 26/09/2013
Podziel Się