Andrzej Mikosz

mikosz_0.jpgJest Partnerem w warszawskim biurze K&L Gates. Jego praktyka koncentruje się na obsłudze transakcji na rynku kapitałowym oraz fuzjach i przejęciach. Jest również uznanym specjalistą w sprawach władztwa korporacyjnego (corporate governance). Przed rozpoczęciem współpracy z K&L Gates, Andrzej Mikosz pełnił funkcję Ministra Skarbu Państwa, którego kompetencje w Polsce obejmują prywatyzację i zarządzanie aktywami państwowymi. Wcześniej pracował w warszawskich biurach innych znanych międzynarodowych kancelarii prawnych. W latach 1998-2000 był członkiem Komisji Papierów Wartościowych i Giełd oraz specjalnym doradcą Ministra Rolnictwa, odpowiedzialnym za strategię prywatyzacji przemysłu cukrowniczego, rozwój giełd towarowych oraz reformę systemu przechowywania i finansowania artykułów rolnych.

Ostatnia aktualizacja 26/09/2013
Podziel Się