Danuta Pajewska

danuta_pajewska_thumb250.jpg

Danuta Pajewska jest radcą prawnym, starszym wspólnikiem kierującym Zespołem Rynków Kapitałowych i Instytucji Finansowych w kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Zajmuje się zagadnieniami prawa papierów wartościowych oraz prawa rynku kapitałowego i instytucji finansowych, problematyką corporate governance i business compliance, zwłaszcza w zakresie spółek publicznych, a także zagadnień outsourcingu. Brała udział w przygotowywaniu prawnych części prospektów emisyjnych, doradzała przy pozyskiwaniu środków na rynkach kapitałowych, nabywaniu znacznych pakietów akcji spółek publicznych, oferowaniu zagranicznych papierów wartościowych w Polsce, a także w zakresie regulacyjnych aspektów funkcjonowania instytucji finansowych (biur maklerskich, banków, funduszy inwestycyjnych, zakładów ubezpieczeń) i oferowania produktów finansowych oraz outsourcingu usług. Ukończyła Wydział Prawa Uniwersytetu Warszawskiego. Pracowała jako radca prawny w Ministerstwie Finansów oraz jako doradca ministra w Ministerstwie Przekształceń Własnościowych. Uczestniczyła w pracach grupy roboczej tworzącej prawne regulacje rynku kapitałowego w Polsce. W latach 1991-1994 była doradcą przewodniczącego, a następnie dyrektorem Biura Prawnego w Komisji Papierów Wartościowych. W latach 1995-1999 była przewodniczącą Sądu Arbitrażowego przy Giełdzie Papierów Wartościowych S.A., a do roku 2006 – sędzią tego sądu. W latach 1995-1999 była radcą prawnym w Centrum Operacji Kapitałowych Banku Handlowego S.A. i w Towarzystwie Funduszy Inwestycyjnych Banku Handlowego S.A.

Od grudnia 1999 roku współpracowała z Deloitte jako radca prawny, a następnie dołączyła do kancelarii prawniczej współpracującej z Deloitte jako wspólnik odpowiedzialny za zagadnienia rynku kapitałowego. Od 2004 r jest wspólnikiem kancelarii Wardyński i Wspólnicy. Jest współautorką książki „Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć” wydanej przez LexisNexis Polska we współpracy z kancelarią Wardyński i Wspólnicy (Warszawa 2013).

Ostatnia aktualizacja 27/09/2013
Podziel Się