Krzysztof Libiszewski

krzysztof_libiszewski_1_0.jpg

Krzysztof Libiszewski jest radcą prawnym, wspólnikiem kancelarii współodpowiedzialnym za Zespół Prawa Korporacyjnego, Restrukturyzacji Spółek i Kontraktów Handlowych.

Ma bogate doświadczenie we wszystkich rodzajach fuzji, przejęć, przekształceń i restrukturyzacji. Uczestniczył w wielu skomplikowanych transakcjach krajowych i międzynarodowych obejmujących rozporządzanie udziałami i majątkiem, restrukturyzację majątku i przekształcenia spółek handlowych. Doradzał m.in. Skarbowi Państwa w zakresie restrukturyzacji największych polskich stoczni.

Ukończył Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego oraz kurs prawa amerykańskiego prowadzony we współpracy Uniwersytetu Warszawskiego i University of Florida.

Jest współautorem książek „Transakcje przejęć i fuzji” (Warszawa 2011) oraz „Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć” (Warszawa 2013) wydanych przez LexisNexis Polska we współpracy z kancelarią Wardyński i Wspólnicy.

Ostatnia aktualizacja 27/09/2013
Podziel Się