Nadchodzi czas Małgorzaty Zaleskiej

Kategoria: 
Prasa o nas
12/01/2016

Wypowiedź Mirosałwa Kachniewskiego, prezesa SEG, o kandydaturze prof. Małgorzaty Zaleskiej na prezes GPW:

"Rekordowo niskie stopy procentowe i bardzo niskie wyceny spółek powodują, że obecność emitentów na giełdzie może stawać się coraz mniej uzasadniona. W związku z powyższym według mnie najważniejszym wyzwaniem dla nowej prezes GPW jest podjęcie działań, które będą miały na celu podniesienie korzyści notowanych spółek, aby nie decydowały się one na delisting. Taką korzyścią mogłoby być utworzenie detalicznego rynku obligacji, który byłby atrakcyjny zarówno dla emitentów, jak i inwestorów.

Jednocześnie należałoby dążyć do obniżenia kosztów notowania spółek, które od początku tego roku drastycznie wzrosły i w połączeniu z nowymi obciążeniami regulacyjnymi będą istotnym bodźcem sprzyjającym opuszczaniu giełdy przez emitentów."

 

Więcej na temat w PARKIET (2016-01-12), Str.: 10

Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się