Naczelny Sąd Administracyjny wydał orzeczenie korzystne dla spółek giełdowych

Kategoria: 
Komunikaty Prasowe
24/01/2011

W dniu dzisiejszym tj. 24 stycznia odbyło się posiedzenie NSA w sprawie kwalifikacji podatkowej kosztów emisji akcji. NSA wydał decyzję, zgodnie z którą zdecydowana większość kosztów emisji akcji powinna być traktowana jako podatkowe koszty uzyskania przychodu.

„To niezwykle ważna informacja dla naszych spółek giełdowych i dla naszej gospodarki. Bardzo się cieszę, że NSA przychylił się do argumentacji SEG i podjął decyzję, dzięki której emitenci mogą w pełni wykorzystać rynek kapitałowy do dalszego rozwoju, a przez to do budowy wartości dla akcjonariuszy; dzięki temu niższe będą koszty kapitału, a to powinno się przełożyć na szybszy wzrost gospodarczy. NSA obradował w siedmioosobowym składzie, w związku z czym wydana interpretacja ma moc prawa wiążącego.” – mówi Beata Stelmach, Prezes Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych.

Problem opodatkowania wydatków związanych z podwyższeniem kapitału był wielokrotnie przedmiotem sporów podatników z organami podatkowymi. W wydawanych w ostatnim czasie wyrokach sądy stwierdzały, że kosztem podatkowym nie mogą być wydatki związane z przygotowaniem emisji akcji. Z perspektywy ekonomicznej taka linia orzecznictwa sądów administracyjnych powodowała, iż emisja akcji na giełdzie stawała się mniej efektywnym sposobem pozyskiwania kapitału na rozwój spółki, ze względu na wysokie koszty ponoszone przez emitentów. Kilka lat temu dominowała odmienna interpretacja wśród organów podatkowych, w tym Dyrektorów Izb Skarbowych uznająca, że koszty związane z emisją akcji stanowią koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczania źródła przychodów. Zmiana interpretacji nastąpiła, pomimo niezmienionego stanu prawnego.

Decyzja NSA, która zapadła 24 stycznia, ostatecznie rozstrzyga wątpliwości związane z kwalifikacją podatkową kosztów emisji akcji. Zgodnie z nią koszty ponoszone w szczególności na opracowanie prospektu emisyjnego, doradztwo, analizy, czy usługi prawne zostały zaliczone do kosztów uzyskania przychodu. Nie zostały do nich natomiast zaliczone koszty powiązane bezpośrednio z podwyższeniem kapitału zakładowego.

„Przy okazji mogę dodać, że to niezwykła satysfakcja, kiedy działania Stowarzyszenia reprezentującego ponad 230 spółek o kapitalizacji wynoszącej ponad 80% całkowitej kapitalizacji giełdy, przyniosły tak pozytywne efekty. Sam fakt, że SEG zostało dopuszczone do postępowania przed NSA, gdzie bezpośrednio przedstawiliśmy stanowisko emitentów świadczy o tym, że nasza Organizacja jest potrzebna i że dobrze wypełniamy naszą misję” – dodaje Prezes Stelmach.

Więcej informacji:

Magdalena Raczek
Specjalista ds. PR
e-mail: mraczek@seg.org.pl
tel. (22) 826 26 89
kom. 509 357 280

Ostatnia aktualizacja 22/08/2013
Podziel Się