Miesięcznik Kapitałowy, Mirosław Kachniewski, Ewolucja raportowania

Kategoria: 
Prasa o nas
22/12/2014

Mirosław Kachniewski, prezes zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, napisał artykuł dla Miesięcznika Kapitałowego:

"Przekazywanie przez spółki informacji dla akcjonariuszy mocno ewoluowało. Najprostszym dokumentem był bilans, czyli wyliczenie majątku spółki i jej zobowiązań. Kolejnym – rachunek zysków i strat, w bardziej precyzyjny sposób opisujący rezultaty działalności firmy. A kiedy okazało się, że i to za mało, wówczas pojawił się rachunek przepływów finansowych. Dodatkowo, w związku z tym, iż dokumenty te przygotowywane są okresowo, spółki przekazują na bieżąco informacje, które mogą wpłynąć na wycenę akcji.

Taki zakres raportowania spółek wydaje się całkiem zadowalający. Trudno jest jednak uzasadnić wyceny akcji samymi tylko raportami emitentów. Wychodzi na to, że każda spółka ma w sobie to „coś”, co decyduje o kursie jej akcji i tym „czymś” jest oczekiwanie generowania zysków w przyszłości. Ale od czego to „coś” zależy? Oczywiście nie ma prostej odpowiedzi na to pytanie. Jako najważniejsze czynniki wskazać można kwestie środowiskowe, społeczne (w tym pracownicze) oraz ład korporacyjny."

 

Więcej informacji w artykule Mirosława Kachniewskiego w artykule "Ewolucja raportowania", Miesięcznik Kapitałowy (2014-12-3), Str.: 29

Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się