Michał Steinhagen


michal_steinhagen.jpgMichał Steinhagen jest adwokatem w zespole prawa upadłościowego i restrukturyzacji, odpowiada także za praktykę prawa ubezpieczeniowego.

Zajmuje się prawem ubezpieczeniowym, a także prawem umów handlowych, transakcjami fuzji i przejęć, prawem upadłościowym
i prowadzeniem sporów sądowych. Doradzał polskim i zagranicznym ubezpieczycielom, reasekuratorom i klientom zakładów ubezpieczeń
w wielu sprawach dotyczących działalności ubezpieczeniowej i produktów ubezpieczeniowych, w tym także w sporach ubezpieczeniowych. Brał udział w przygotowaniu ogólnych warunków ubezpieczenia i negocjował umowy ubezpieczenia dotyczące ubezpieczeń life i non-life. Prowadził szereg postępowań sądowych z udziałem klientów instytucjonalnych. Uczestniczył także w wielu transakcjach share deal i asset deal, dotyczących m.in. sprzedaży przedsiębiorstw ubezpieczeniowych. Reprezentował również polskich i zagranicznych klientów w dużych postępowaniach upadłościowych.

Jest współautorem książek „Transakcje przejęć i fuzji” (Warszawa 2011) oraz „Ryzyka prawne w transakcjach fuzji i przejęć” (Warszawa 2013) wydanych przez LexisNexis Polska we współpracy z kancelarią Wardyński i Wspólnicy.

Jest członkiem Izby Adwokackiej w Warszawie.

 

Ostatnia aktualizacja 19/01/2015
Podziel Się