Michał Królikowski

1203985-michal-krolikowski.jpg

Prof. UW dr hab. Michał Królikowski, adwokat — doktor habilitowany nauk prawnych, profesor Uniwersytetu Warszawskiego, associate partner w kancelarii „Prof. Marek Wierzbowski i Partnerzy”, od 2006 do 2011 roku dyrektor Biura Analiz Sejmowych, od 2011 do 2014 roku podsekretarz stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości, wcześniej pracował w praktyce doradztwa prawnego. Jest uznanym specjalistą z zakresu prawa i procedury karnej, systemu odpowiedzialności karno-administracyjnej, międzynarodowego i europejskiego prawa karnego, procesu legislacyjnego i negocjacji. Jest redaktorem (z R. Zawłockim) i współautorem cenionego przez praktykę, najbardziej wyczerpującego, czterotomowego komentarza do Kodeksu karnego (seria Duże Komentarze Becka), redaktorem i współautorem pięciu innych monografii oraz niemal stu publikacji fachowych.

Ostatnia aktualizacja 19/01/2015
Podziel Się