Manager MBA, Piotr Biernacki, W Internecie ewolucja zastąpiła rewolucję

Kategoria: 
Prasa o nas
21/07/2015

Piotr Biernacki, dyrektor strategiczny Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, napisał artykuł dla "Manager MBA":

"W ostatnich kilkunastu latach wielokrotnie ogłaszano kolejne rewolucje, które wpływały na sposób komunikacji firm w Internecie. Web 2.0, media społecznościowe, kanał mobilny, multiplatformowość - te wszystkie trendy wybuchały wśród użytkowników sieci i były adaptowane przez przedsiębiorstwa, które starały się dotrzeć swoich odbiorców: klientów, inwestorów i innych interesariuszy.

Z obserwacji tendencji widocznych w ostatnich kilkunastu miesiącach widać jednak, że czas kolejnych rewolucji chyba minął, a komunikacja spółek w Internecie przechodzi w fazę ewolucji. Dlaczego tak się dzieje i jakie są skutki tej zmiany?

Po pierwsze wszystkie dotychczasowe rewolucje dotyczyły technologii lub formy przekazu w internecie, a nie samej jego treści. Skokowe zwiększenie transferu danych umożliwiło na przykład „rewolucję wideo”: wcześniej można było publikować w internecie filmy korporacyjne, ale ich ściąganie i odtwarzanie było na tyle niewdzięcznym dla użytkowników procesem, że nie mogły one zyskać popularności; ale sprawny streaming diametralnie zmienił tę sytuację. Popularność Facebooka czy Twittera w społeczeństwie w krótkim czasie spowodowała, że firmy zaczęły korzystać z nich jako kolejnych mediów do kontaktu ze swoimi interesariuszami. Nie zastanawiano się przy tym nad samą treścią, a jedynie nad jej sposobem udostępnienia i formą przekazu, które musiały być dostosowane do danego medium lub narzędzia.

Po drugie dopiero ostatnie kilkanaście miesięcy przyniosło szereg zaawansowanych narzędzi, które pozwalają na bardzo dokładne badanie zachowań (a co za tym idzie także potrzeb) użytkowników w Internecie. Stało się to dzięki obudowaniu technologii umożliwiających przetwarzanie skomplikowanych, wielkich zestawów danych (big data) w interfejsy użyteczne dla przeciętnego marketera, eksperta ds. relacji inwestorskich czy menedżera HR. Dopiero badając potrzeby dokładnie posegmentowanych grup użytkowników można pracować nad właściwym doborem i kształtowaniem treści, które chcemy do nich kierować."

Więcej informacji w artykule Piotra Biernackiego "W Internecie ewolucja zastąpiła rewolucję", Manager MBA (2015-07-17), Str.: 50

Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się