Manager MBA, Mirosław Kachniewski, Znaczy HR

Kategoria: 
Prasa o nas
13/04/2015

Mirosław Kachniewski, prezes zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, napisał artykuł dla "Manager MBA":

"O tym, że najważniejszy jest człowiek, wiemy nie od dziś. Stwierdzenie, że pracownicy są najczęściej największym zasobem przedsiębiorstwa, też nie jest niczym nowym. W konsekwencji wydaje się oczywiste, że osoby odpowiedzialne za pracowników, czyli za właściwą rekrutację, szkolenia, budowanie lojalności etc. są najważniejsze w firmie, ale ta oczywistość nie do wszystkich przemawia. Dla niektórych prezesów dział HR zajmuje się wypełnianiem kwestionariuszy osobowych. Tymczasem zmiany technologiczne i mentalne spowodowały, że HR znaczy dla firmy często więcej niż sprzedaż czy badania.

Zacznijmy od zmian technologicznych. Kiedyś pracownik pracował w biurze, w określonym otoczeniu formalnym i personalnym, w określonych godzinach, na „pracowym” sprzęcie. Dziś pracuje lub wypoczywa całą dobę, w dowolnym miejscu, w dowolnym otoczeniu, na dowolnym (często swoim) sprzęcie. Zarówno rodzaj wykonywanej pracy, jak i coraz większe możliwości świadczenia usług na odległość spowodowały, że dotychczasowe powiązanie pracownika z pracodawcą uległo bardzo gwałtownej zmianie.

Z jednej strony to dobrze, bo pracownik jest bardziej dostępny, kreatywny i mniej kosztowny. Z drugiej jednak, w konsekwencji emancypacji czasowo-biurowo-sprzętowej dochodzi do emancypacji w kontekście podlegania warunkom pracy i do daleko idących zmian mentalnych. Taki pracownik nowej generacji nie wie co to regulamin pracy (choć formalnie pewnie podpisał taki dokument), nie zna swoich „kolegów” z pracy, nawet nie wie, gdzie jest automat z kawą. Nie interesuje go zaproponowana drabina hierarchii, nie tylko w kontekście wspinaczki, ale nawet jej poznania. I ten brak powiązania czasowo-biurowo-sprzętowego oznacza jednocześnie też brak lojalności. Zmiany te spowodowały powstanie wielu nowych zjawisk i problemów w zarządzaniu personelem, a trzy najważniejsze, zarysowane zostały poniżej."

Więcej informacji w artykule Mirosława Kachniewskiego "Znaczy HR", Manager MBA (2015-04-01), Str.: 44

 

Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się