Manager MBA, Mirosław Kachniewski, Sensowne raporty

Kategoria: 
Prasa o nas
08/12/2015

Mirosław Kachniewski, prezes zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, napisał artykuł dla "MBA Manager":

"Od czasu powstania spółki akcyjnej ludzkość mierzy się z problemem rozdzielenia funkcji właściciela od funkcji menedżera. Jednym z przejawów tego problemu jest kwestia przepływu informacji pomiędzy zarządem a akcjonariuszami.

Kiedyś dla spokoju inwestorów wystarczyło przedstawienie bilansu spółki i rzeczywiście w owych czasach, kiedy zarabianie pieniędzy ściśle zależało od posiadanych aktywów, wyczerpywało to najważniejsze kwestie. Kolejnym etapem ewolucji było uzupełnienie sprawozdawczości o wynik finansowy, gdyż okazało się, że spółka może generować straty pomimo posiadania znacznych aktywów. Następnie rzeczywistość obnażyła przed nami przykrą prawdę, że upaść może nawet przedsiębiorstwo o dobrych aktywach i generujące zyski, jeśli tylko w jakimś momencie zabraknie mu pieniędzy, co wywołało potrzebę opracowywania rachunku przepływów pieniężnych.

Podejmowane od wielu lat próby rozwiązania problemu raportowania wciąż pozostają dalekie od doskonałości, a można wręcz zaryzykować tezę, że dziś – pomimo coraz szerszego zakresu przekazywanych informacji – w coraz mniejszym stopniu raporty te tłumaczą wycenę spółki. Dlatego inwestorzy, regulatorzy i nadzorcy starają się doszukać kolejnych sprawozdań, które wyjaśniałyby rozbieżność pomiędzy generowanymi obecnie raportami a zachowaniem inwestorów. Jedną z kolejnych prób jest raportowanie w obszarze społecznej odpowiedzialności biznesu (tzw. CSR), czyli dotyczące tzw. czynników ESG: środowiska (Environment), kwestii społecznych (Social) i ładu korporacyjnego (Governance)."

Więcej informacji w artykule Mirosława Kachniewskiego "Sensowne raporty" w MBA Manager ((2015-11-01), Str.: 94

 

Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się