Manager MBA, Dariusz Witkowski, Idzie nowe

Kategoria: 
Prasa o nas
08/09/2015

Dariusz Witkowski, wiceprezes zarządu Stowarzyszenia Emitentów Giełdowych, napisał artykuł dla "Manager MBA":

"W lipcu przyszłego roku zmieniony zostanie całkowicie system raportowania, któremu podlegać będą spółki notowane we wszystkich krajach Unii Europejskiej.

Transpozycja do prawa krajowego dyrektywy MAD (Market Abuse Directive – MAD) powinna nastąpić do dnia 3 lipca 2016r. Dyrektywa określa ogólne definicje nadużyć, ustanawia normy minimalne dotyczące sankcji karnych oraz reguluje odpowiedzialność osób prawnych za nadużycia. Rozporządzenie MAR (Market Abuse Regulation) będzie obowiązywało bezpośrednio we wszystkich krajach członkowskich od dnia 3 lipca 2016 r. Regulacja ta uszczegóławia postanowienia Dyrektywy MAD. Podkreślić należy, że obowiązki z niego wynikające będą dotyczyć również spółek notowanych na rynku NewConnect.

Nowe regulacje spowodują drastyczny wzrost znaczenia informacji cenotwórczej względem obecnie obowiązujących przepisów. Wprowadzona przepisami unijnymi nowa definicja przeniesie na emitentów wszelkie ryzyka związane ze zbieraniem, analizą i raportowaniem wydarzeń cenotwórczych. Decyzja w zakresie oceny cenotwórczości wydarzeń będzie spoczywać w praktyce wyłącznie na emitencie, a jak wynika z analiz przeprowadzonych przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych, coraz więcej kar na emitentów nakładanych jest przez organ nadzoru za niewłaściwe przekazywanie właśnie informacji poufnych."

Więcej informacji w artykule Dariusza Witkowskiego "Idzie nowe, Manager MBA (2015-09-01), Str.:98

Ostatnia aktualizacja 20/11/2017
Podziel Się