LISTA ALERTÓW - STANOWISKO SEG

Kategoria: 
Regulacje
02/04/2008

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych podjęło działania zmierzające do modyfikacji Uchwały Zarządu GPW Nr 167/2008 (tzw. "lista alertów".)

Dzięki działaniom podjętym przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych zmodyfikowana została Uchwały Zarządu GPW Nr 167/2008 (tzw. "lista alertów"). Po konsultacjach ze środowiskiem spółek giełdowych SEG wystąpiło do Giełdy Papierów Wartościowych o wprowadzenie stosownych zmian. Efektem starań SEG jest modyfikacja przedmiotowej Uchwały na korzyść emitentów - przyjęte rozwiązania uwzględniają większość ze zgłoszonych problemów (złagodzenie kryterium płynności, mniejsza uznaniowość działań GPW, możliwość uniknięcia konsekwencji niskiej płynności poprzez podjęcie określonych działań).
Stowarzyszenie wyraża jednak niepokój w związku z ponownym brakiem konsultacji wprowadzanych zmian ze spółkami. W szczególności problematyczne wydaje się zastosowanie stosunkowo krótkiego okresu, na podstawie którego będzie liczona płynność (są to 3 miesiące, a pierwsze naliczanie przypada na miesiące wakacyjne).

Ostatnie modyfikacje dokonane zostały decyzjami Zarządu GPW (stosowne Uchwały prezentujemy poniżej). Zapraszamy do zapoznania się z komunikatami prasowymi GPW. z 14 maja oraz 23 czerwca 2008 r.
Zapraszamy także do zapoznania się z komunikatem prasowym, pismem skierowanym przez Prezes Zarządu SEG, Beatę Stelmach do Prezesa Zarządu GPW, Ludwika Sobolewskiego, oraz z wynikami przeprowadzonych przez SEG konsultacji, legitymujących stanowisko zajęte przez Stowarzyszenie. Działania SEG miały również wydźwięk medialny. Zapraszamy do przeczytania artykułu umieszczonego w "Pulsie Biznesu".

Uchwały Zarządu GPW z 2008 r.: 167, 369, 374, 432, 500, 502, 503

Tagi: 
Ostatnia aktualizacja 23/07/2013
Podziel Się