Lepsze wyniki biznesowe dzięki zaangażowanym pracownikom

Kategoria: 
Komunikaty Prasowe
31/08/2010

Polskie spółki giełdowe stoją przed wyzwaniem budowania zaangażowania swoich pracowników, które ma wpływ na wyniki biznesowe firmy.  Jak wykazało globalne badanie Hewitt Associates obejmujące 4 mln pracowników w 1500 organizacjach,  firmy charakteryzujące się poziomem zaangażowania pracowników  powyżej 60%, osiągają wskaźnik TSR (stopa całkowitego zwrotu dla akcjonariuszy) na poziomie o 24% wyższym od średniego.

WARSZAWA –  Hewitt Associates, międzynarodowa firma doradcza i outsourcingowa specjalizująca się w rozwiązaniach z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, prowadzi od 5 lat w Polsce Badanie Najlepsi Pracodawcy, które ocenia poziom zaangażowania pracowników w firmach. Badanie pozwala również wyłonić Najlepszych Pracodawców czyli takich, u których poziom zaangażowania pracowników jest najwyższy. W ostatniej edycji Badania udział wzięły też spółki giełdowe, co dało podstawę do analizy poziomu zaangażowania i czynników je budujących dla spółek notowanych na GPW. Wyniki Badania zostaną zaprezentowane podczas wrześniowego seminarium organizowanego przez Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych we współpracy z Hewitt i GPW w Warszawie, pt.: „Zaangażowanie pracowników a poprawa wyników  finansowych spółki". Spotkanie odbędzie się 15 września na GPW w Warszawie.

Obszary do poprawy

Badanie Najlepsi Pracodawcy 2010 pokazało, m.in., że wśród największych wyzwań dla zarządów i departamentów HR w spółkach giełdowych są obok płac: utrzymanie talentów, employer branding i wypracowanie odpowiednich praktyk zarządzania i procedur wspierających firmę w osiąganiu wyznaczonych celów.

Duży potencjał do poprawy w spółkach giełdowych tkwi także w takich pozapłacowych czynnikach zaangażowania, jak: kariera, uznanie, szkolenia i rozwój oraz praktyki i polityka personalna.

Work-life balance

Pomimo niskiej, ogólnej oceny satysfakcji z pracy, relatywnie wysoko ocenione zostały przez pracowników spółek giełdowych warunki pracy i równowaga pomiędzy pracą a życiem prywatnym. 51% badanych pracowników zgodziło się ze stwierdzeniem, że zachowują oni odpowiednią równowagę pomiędzy pracą a życiem osobistym, a kolejnych 27% raczej się z tym zgadza. Co istotne, czynnik ten został bardzo wysoko oceniony w porównaniu do średniej dla wszystkich badanych firm i był niewiele niższy niż u Najlepszych Pracodawców.

Zarządy spółek giełdowych mogą być też zadowolone z nastawienia swoich pracowników do sprzedawanych przez nich produktów i usług – aż 63% wierzy, że oferowane przez nich usługi/produkty stanowią dla ich klientów wartościową propozycję.

O seminarium

Seminarium "Zaangażowanie pracowników a poprawa wyników  finansowych spółki", organizowane przez Hewitt Associates oraz Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych i Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie odbędzie się 15 września 2010 r. w Sali NewConnect,  GPW, ul. Książęca 4.

Podczas seminarium Hewitt Associates  zaprezentuje najnowsze wyniki Badania Najlepsi Pracodawcy, które pozwoli dowiedzieć się, m.in. w jaki sposób firmy mogą osiągać przewagę konkurencyjną dzięki swoim pracownikom. Przedstawione zostaną zależności pomiędzy zaangażowaniem pracowników a wartością spółki. Wyniki, jakie w Badaniu uzyskały spółki giełdowe porównane zostaną do średniej dla polskiego rynku, jak również do wyników Najlepszych Pracodawców. Na zakończenie spotkania, przedstawiciel AmRestu opowie o tym, jak w praktyce pokazać przełożenie zaangażowania na wskaźniki biznesowe.

Szczegółowy program seminarium, warunki uczestnictwa oraz formularz zgłoszeniowy znajdują się na stronie www.seg.org.pl

* * *

O Badaniu

Badanie Najlepsi Pracodawcy (Best Employers Study) prowadzone jest w Polsce od 2006 roku. W ciągu 5 lat zostało ono przeprowadzone ponad 400 razy w blisko 300 organizacjach. W tym czasie swoją opinią wyraziło 110 000 polskich pracowników, blisko 3000 członków najwyższej kadry zarządzającej.

W piątej edycji udział wzięło 89 firm łącznie. 53 % uczestników Badania  to duże firmy (powyżej 250 pracowników), zaś 47% to firmy małe i średnie.  Badanie kwestionariuszowe przeprowadzone zostało na reprezentatywnej grupie 28 607 pracowników firm w nim uczestniczących, ponadto 574 kwestionariusze zostały wypełnione przez członków najwyższej kadry zarządzającej. Pracownicy oceniali swoich pracodawców, uwzględniając między innymi stwarzane przez firmę możliwości rozwoju, politykę i praktyki organizacyjne, relacje wewnątrz firmy, równowagę między życiem osobistym a pracą oraz warunki sprzyjające samorealizacji. Na ankiety łącznie odpowiedziało 9620 pracowników spółek giełdowych.

BNP 2010 organizowane jest przez Hewitt Associates przy współpracy ze Stowarzyszeniem Emitentów Giełdowych, portalem gazetapraca.pl oraz Partnerami: Pulsem Biznesu, Newsweekiem, Harvard Business Review Polska, Personelem Plus, TVN CNBC Biznes, Radiem PiN, GoldenLine.pl oraz Serwisem HR.

Hewitt Associates (NYSE: HEW) – firma doradcza i outsourcingowa specjalizująca się w rozwiązaniach z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim, ukierunkowanych na poprawę wyników biznesowych. Obecnie Hewitt zatrudnia 23 000 konsultantów w 33 krajach na świecie. Firma jest obecna na polskim rynku od 1995 roku. Dodatkowe informacje dostępne są na stronie www.hewitt.com.

Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych (SEG) – jako reprezentant spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie, służy środowisku emitentów wiedzą i doradztwem w zakresie regulacji rynku giełdowego oraz praw i powinności uczestniczących w nim spółek. Będąc organizacją ekspercką, dąży do szerzenia i wymiany wiedzy umożliwiającej rozwój rynku kapitałowego i nowoczesnej gospodarki rynkowej w Polsce. Integruje środowisko emitentów i promuje współdziałanie na rzecz budowy społeczeństwa obywatelskiego.

Dodatkowych informacji udziela:

Agnieszka Oleszczuk
e-mail: agnieszka.oleszczuk@seg.org.pl
tel. 0 22 826 26 89, 0 509 357 280

Ostatnia aktualizacja 26/08/2013
Podziel Się