Konsultacje unijne dotyczące nowych wytycznych dotyczących zagadnień klimatycznych

Kategoria: 
Regulacje
04/03/2019

Komisja Europejska opublikowała projekt nowych wytycznych dotyczących raportowania informacji związanych z zagadnieniami klimatycznymi. Nowe wytyczne nie zastąpią, a uzupełnią już obowiązujące wytyczne opublikowane w lipcu 2017 r. Zgodnie z intencją Komisji nowe wytyczne dot. spraw klimatu mają zostać opublikowane w czerwcu 2019 r. i będą dotyczyły raportów niefinansowych publikowanych przez spółki w kolejnych okresach raportowania. Zachęcamy do zapoznania się z projektem wytycznych oraz z raportem grupy ekspertów TEG, który był podstawą do stworzenia projektu wytycznych (raport dostępny tutaj).

 

Do 20 marca 2019 r. trwają publiczne konsultacje ww. projektu nowych wytycznych. Zachęcamy wszystkich emitentów do wzięcia w nich udziału (udział możliwy tutaj). Stowarzyszenie Emitentów Giełdowych jest w trakcie przygotowywania odpowiedzi na konsultacje. Prosimy o przekazywanie do SEG (w terminie do 18 marca 2019 r.) wszelkich Państwa uwag i opinii, które mogą nam posłużyć w sformułowaniu odpowiedzi na konsultacje na adres e-mail: regulacje@seg.org.pl.

Ostatnia aktualizacja 19/03/2019
Podziel Się