Konsultacje projektu szczegółowych kryteriów Taksonomii działalności zrównoważonej

Kategoria: 
Prawo Unii Europejskiej
26/11/2020

W ciągu najbliższych kilkunastu miesięcy każda notowana na giełdzie spółka będzie zobowiązana do weryfikacji, w jakim stopniu jej przychody, CAPEX i OPEX są zgodne z Taksonomią działalności zrównoważonej środowiskowo. Spółki podlegające obowiązkowi sporządzania raportów niefinansowych będą takie informacje umieszczały w swoich raportach. Pozostałe spółki będą musiały informacje na ten temat dostarczyć instytucjom finansowym (funduszom inwestycyjnym, bankom, ubezpieczycielom) na ich wniosek. 

Komisja Europejska przedstawiła projekt rozporządzenia delegowanego wprowadzającego szczegółowe kryteria zgodności prowadzonej przez spółki działalności z Taksonomią (link, sekcja „Delegated acts”). Techniczne kryteria oceny dotyczą wnoszenia przez działalność istotnego wkładu w łagodzenie zmiany klimatu i w adaptację do zmian klimatu oraz nie wyrządzania poważnych szkód dla żadnego z sześciu celów środowiskowych określonych w Rozporządzeniu 2020/852. Konsultacje projektu trwają do dnia 18 grudnia 2020 r. i można w nich wziąć udział poprzez formularz dostępny pod tym adresem, w sekcji „Draft act”.

Na etapie konsultacji zalecamy weryfikację przez każdą spółkę odpowiednich rozdziałów w aneksach do projektu rozporządzania. Są one uporządkowane wg sektorów działalności gospodarczej oraz według typów poszczególnych aktywności gospodarczych. W przypadku uwag do zaproponowanych przez Komisję Europejską kryteriów, rekomendujemy zgłoszenie tych uwag w opisanym powyżej trybie.

Więcej informacji o raportowaniu niefinansowym można uzyskać TUTAJ.

Tagi: 
Ostatnia aktualizacja 26/11/2020
Podziel Się